به منظور قطعی شدن ثبت نام، کارآموزان گرامی بایستی مبلغ 50.000 تومان به شماره کارت بانک انصار : 8709 – 3932- 8111- 6273 به نام محمد مهدی سهیلی
به عنوان پیش پرداخت ثبت نام واریز نموده و 4 رقم آخر کارت خود را از طریق
پیامک، تلگرام، ایمیل و یا تماس تلفنی به اطلاع آموزشگاه برسانند.

آدرس آموزشگاه

تهران، خیابان انقلاب خیابان وصال  شیرازی بن بست اول جنب چاپ پارس پلاک 1طبقه 2

شماره تماس

ایمیل