به منظور قطعی شدن ثبت نام، کارآموزان گرامی بایستی مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان به شماره کارت بانک انصار : ۸۷۰۹ – ۳۹۳۲- ۸۱۱۱- ۶۲۷۳ به نام محمد مهدی سهیلی
به عنوان پیش پرداخت ثبت نام واریز نموده و ۴ رقم آخر کارت خود را از طریق
پیامک، تلگرام، ایمیل و یا تماس تلفنی به اطلاع آموزشگاه برسانند.

آدرس آموزشگاه

تهران، خیابان انقلاب خیابان وصال  شیرازی بن بست اول جنب چاپ پارس پلاک ۱طبقه ۲

شماره تماس

ایمیل