برچسب: ابر رسانا

ابر رسانا

مقدمه ای بر ابر رسانا ها در علم الکترونیک

مقدمه ای بر ابر رسانا ها در علم الکترونیک در این مقاله قصد داریم اصول اولیه ای که در زمینه ابر رسانا ها، عملکرد آن و همچنین کاربردهایی که برای استفاده از ابر رسانا ها در علم الکترونیک مورد نیاز…
02166404884