برچسب: کوید 19

چگونه کوید ۱۹ بر بازارهای مختلف تراشه ها تأثیر گذاشته است؟

در مقاله حاضر، این موضوع که تولید کنندگان نیمه هادی های مختلف، چگونه طوفان COVID-19 را تحمل کرده اند، بررسی می­شود. با هجوم این ویروس در سراسر جهان، آینده اقتصادی بخشهای مختلف بازار، از جمله بازار آی سی، در حال…
02166404884